Loading...
Forretningsområder2018-11-21T12:32:32+00:00

Bestyrelsesarbejde

God ledelse starter i bestyrelsen

Alle virksomhedsejere skal i dag være på forkant med fremtiden og tænke strategisk.
Hvad enten der er tale om en ejerledet virksomhed eller en virksomhed, der ledes af en ansat topledelse, har direktionen behov for sparring og opfølgning fra professionelle sparringspartnere. En god måde at gøre dette på er etablering af en professionel bestyrelse, der kan medvirke til udvikling af virksomheden.
Jeg tilbyder deltagelse i bestyrelsesarbejde med de rettigheder og pligter, der følger heraf.

Desuden har jeg bestyrelseserfaring fra små og mellemstore virksomheder.

Ledelses coach/advisory board

God ledelse starter hos direktøren

Jeg er min virksomhed, derfor hedder virksomheden Villy Truelsen virksomhedsrådgivning.

I mere end 40 år har jeg arbejdet i den finansielle sektor, hvor jeg har arbejdet i både små og store pengeinstitutter. Jeg har været rådgiver for private kunder i alle årene og har i over 30 år været rådgiver for virksomheder i alle størrelser.
I over 30 år har jeg haft lederjobs som erhvervschef, souschef, regionssouschef, afdelingschef og afdelingsdirektør.

Virksomhedsdrift

Professionel rådgiver

Styr på hele forretningen

Ligesom i sportens verden kan din virksomhed få udbytte af en “time out”
Er din virksomhed på vinderkurs og er dine medarbejdere motiverede til en større succes?
Er din virksomhed lidt i krise og har behov for at få tilført ny energi og motivation?
Vi holder en fælles “time out” og skaber straks løsninger for at komme videre

Kompetencer til rådighed for din virksomhed

Vi tager sammen op i helikopteren og gennemgår hele virksomheden, lige fra salg til indkøb. Du får en status over din virksomhed og vi finder frem til de indsats områder, der skal til for at skabe vækst i din virksomhed

Hvornår har du senest gennemgået  din virksomheds værdikæde?

Vi ser på din virksomheds værdikæde, lige fra den første kundekontakt til kunden har købt og betalt. Vi ser på de mange opgaver/processer, der ligger bagved – og om vi kan udvikle /optimere din virksomheds værdikæde.

Ny partner/generationsskifte?

Vi ser på potentialet i at få en ny partner med de rigtige match – og kan det samtidig være en begyndelse på et generationsskifte og en udvikling af virksomheden.

Finansiering

Qua min fortid i den finansielle sektor har jeg har stor erfaring i at skabe den rigtige finansiering.
Den rigtige finansiering er sammensat af den rigtige pris og en finansieringsstørrelse, der gør at virksomheden har en god likviditet.

Likviditet er en livsnerve i alle virksomheder og virksomheder i krise bruger ofte al for meget daglig tid på manglende likviditet, det kan desværre medvirke til at reducere den primære indtjening.
Jeg tilbyder at gennemgå din virksomheds finansiering og likviditet.

Økonomi

Virksomheds økonomi

Jeg har stor erfaring i virksomhedernes økonomi

– lige fra potentielle iværksættere, der skal lave det første budget

– til mellemstore virksomheder med en kompleks økonomi:

Budgetlægning og budgetopfølgning
Økonomiske analyser
Ledelsesrapportering

Driftsoptimering

Dækningsbidrag = omsætning – variable omkostninger

De fleste virksomheders succes eller fiasko afgøres på dækningsbidraget.

Derfor har jeg stor fokus over for ledelsen omkring salgspriser, kalkulationer, indkøbspriser, lønninger og produktionsomkostninger.

Også fokus på af reducere faste omkostninger, effektivisere og automatisere daglige administrative rutiner.

Jeg tilbyder at gennemgå din virksomheds økonomi.

Curriculum Vitae

Villy Truelsen virksomhedsrådgivning (2011-)

Horsens Erhvervsråd (2010-2011) erhvervskonsulent

Østjysk Bank (2006-2010)

DK Sparekassen, BG Bank, Bikuben, Danske Bank (1987 -2006)

Egnssparekassen i Horsens (1981-1987)

Formel 1 Autotilbehør (1978-1981)

Handelsbanken i Århus (1968-1978)
_

Seneste uddannelse:
Finansakademi virksomhedsdrift (HD),
strategi, salg, afsætning, logistik, organisation, personale, jura, investering, finansiering og regnskab (1997-2000)